Symfonia

Symfonia - Oprogramowanie dla firm

Konsultacje/wdrożenia

Uzyskanie zaplanowanych efektów informatyzacji przedsiębiorstwa wymaga odpowiedniego przygotowania i dokładnego zaplanowania wszystkich prac.
 

Oferujemy realizację wdrożenia według metodologii wypracowanej na podstawie setek doświadczeń w firmach o różnych profilach działalności.
Realizacja wdrożenia - rozumianego jako całokształt działań, mających na celu zdefiniowanie potrzeb i ograniczeń względe
systemu informatycznego - jest procesem funkcjonalnie złożonym oraz zróżnicowa­nym podmiotowo i przedmiotowo.
Istotny wpływ na sprawny przebieg wdrożenia ma odpowiednia organizacja prac, które powinny obejmować następujące fazy:

-rozpoznanie celów działania i ogólnych zasad ich realizacji
-zaplanowanie działań
-realizacja procesu i jej kontrola

Powodzenie wdrożenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania wymaga spełnienia wielu warunków, spośród których szczególnie istotne są:

Świadomość kierownictwa przedsiębiorstwa w obszarze informacyjnych potrzeb działalności, jak również orientacja w możliwościach i ograniczeniach technologii informatycznych uczestnictwo wyższego kierownictwa i bezpośrednich użytkowników w procesie rozpoznania potrzeb przyszłego rozwiązania informatycznego.

Odpowiednie warunki stworzone przez otoczenie organizacyjne do identyfikacji i oceny szans strategicznych zastosowań informatyki
akcepyacja kluczowej roli informatycznego wspomagania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie, przy jednoczesnym przyzwoleniu na podejmowanie wiążącego się z tym ryzyka przez szeroko rozumiany kontekst organizacyjny.
 

Działania zmierzające do wdrożenia zaawansowanych rozwiązań informatycznych to konkretna inwestycja gospodarcza i jednocześnie z uwagi na stopień trudności - złożone przedsięwzięcie informatyczne.