Symfonia

Symfonia - Oprogramowanie dla firm

Asseco WAPRO BIURO

 Linia produktów dedykowana dla Biur Rachunkowych. Jest to linia Asseco WAPRO BIZNES, uzupełniona o specyficzne funkcje ułatwiające i automatyzujące proces obsługi licznych klientów biura. Umożliwia pracę w sieci lokalnej jak i przez Internet oraz obsługę dowolnej liczby podmiotów.

Linia obejmuje następujące aplikacje współpracujące ze sobą w zakresie współdzielenia i wymiany danych w ramach lokalnej sieci komputerowej. Wyposażona jest w funkcje automatyzujące proces definiowania nowych podmiotów i seryjną obsługi dużej liczby klientów. Komunikacja i wymiana danych z klientami biura może odbywać się poprzez Internet - w trybie usług terminalowych - lub też w trybie off-line dzięki mechanizmom importu i eksportu danych.

 

Księga podatkowa

WF-KaPeR

System przeznaczony do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczanie prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych i innych. 

 

Kadry i płace

WF-GANG

System przeznaczony do prowadzenia ewidencji kadrowej, naliczania wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenia związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

 

Finanse i księgowość

WF-FaKir

Program przeznaczony do prowadzenia księgowości - umożliwiający m.in. dekretację i księgowanie dokumentów, ewidencję VAT oraz rozrachunków, a także tworzenie zestawień, analiz i wydruków.

 

Środki trwałe

WF-bEST

Program przeznaczony do prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego, obsługi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekta umorzeń.

 

Biuro Rachunkowe online

BR online

 Jest to usługa ułatwiająca współpracę pomiędzy biurem rachunkowym a klientem biura, pozwalając na automatyczne wysyłanie dokumentów z programów WF-Mag oraz WF-Fakturka do programów WF-FaKir dla Windows wariant BIURO lub PRESTIŻ WF-KaPeR dla Windows wariant BIURO w biurze rachunkowym. Dostępny w usłudze Portal Klienta pozwala uprawnionym użytkownikom na przeglądanie dokumentów, danych i raportów z systemu finansowo-księgowego.