Symfonia

Symfonia - Oprogramowanie dla firm

Moduły

Pojedynczy element systemu (moduł) usprawnia działanie firmy w obszarze, za który odpowiada. W ramach zintegrowanego systemu moduły współpracują ze sobą, a moduły podstawowe mogą też funkcjonować niezależnie.

Takie rozwiązanie upraszcza zarządzanie firmą i urpawnieanimi w systemie oraz gromaczonymi danymi. ERP enova365 posiada jedną bazę danych dla wszystkich obszarów i wszystkich funkcjonalności funkcjoanlności systemu niezależnie od interfejsu w którym pracyjmey (Standar, Web, Andorid) 


Przegląd modułów enova365 

Moduły podstawowe

Moduły dodatkowe

 

Moduły on-line

Kadry Płace

Analizy MS Excel

Zarządzanie Odzieżą Roboczą (wyposażenie pracownika)

enova365 Pulpit Klienta

Księga Podatkowa

Jednostki Budżetowe

 Import/Eksport RCP

enova365 Pulpit Pracownika

Księga Handlowa

Elektroniczne Wyciągi Bankowe

 Zbiorcza Edycja Czasu

enova365 Pulpit Kierownika

Księga Inwentarzowa

Importy Księgowe

 SMS

 enova365 Pulpit Klienta Biura Rachunkowego

Faktury

Eksporty Księgowe

 CRM Outlook

 

Handel

Pracownicy Eksportowi

 EDI

 

Produkcja

Pracownicy Uczelni

 eFakturaKIR (invooclip)

 

CRM

Pracownicy Koszty Projektów

 eFaktura GreenMail24

 

Serwis

4Trans (Tachoscan)

Komunikacja z drukarkami kodów kreskowych Zebra

 

Szkolenia

Czas Pracy (import z XML)

Komunikacja z drukarkami etykiet DYMOPrinter i BrotherPrinter

 

Wypożyczalnia

Platforma Managera

 Harmonogram Zadań

 

Członkowie

Praca na Wielu Bazach

 e-mail

 

Workflow

 

 

 

Projekty

 

 

 

Podgląd

 

 

 

Analizy Wielowymiarowe

 

 

 

Preliminarz EŚP

 

 

 

Delegacje Służbowe

 

 

 

Opis Analityczny-Aktywacja