Symfonia

Symfonia - Oprogramowanie dla firm

Finanse

W obszarze finansowym Sage ERP X3 oferuje następujące narzędzia:

 • od prostych, wymaganych ustawowo struktur księgowych, po rozbudowane modele obsługujące równolegle do 10 zestawów ksiąg, 5 walut sprawozdawczych i 20 wymiarów analitycznych
 • zaawansowane automaty księgujące zapewniające poprawność dekretów księgowych
 • wielopoziomowa struktura budżetowa z obsługą przeglądów, weryfikacji i zarządzania odnowieniami
 • narzędzia generowania sprawozdań finansowych, wielokryterialne okna zapytań, szeroka gama standardowych raportów finansowych
 • rozbudowana definicja konta księgowego określająca jego przeznaczenie, domyślną stronę zapisu i salda, pozycję w sprawozdaniach finansowych czy w strukturze analitycznej
 • pełna ścieżka audytu dekretu księgowego wraz z powiązanym zdarzeniem biznesowym
 • środki trwałe zarządzane zgodnie z różnymi wymiarami prawnymi (bilansowym, podatkowym, MSR)

Zakupy

W dziedzinie zakupów Sage ERP X3 ułatwia pracę w zakresach:

 • od prostego do złożonego procesu: zapytanie ofertowe i odpowiedź, umowy i zamówienia zakupu, przyjęcia, zwroty, fakturowanie
 • klasyfikacja i ocena dostawców, statystyki
 • planowanie zakupów i zamawianie z uzupełnianiem MRP lub bez tego
 • obsługa harmonogramów dostaw i przyjęć
 • zarządzanie akceptacją dokumentów (hierarchie i reguły)
 • zarządzanie i śledzenie pozycji nierozliczonych
 • obsługa harmonogramów płatności
 • zarządzanie zbiorczymi płatnościami
 • obsługa partii płatności

Sprzedaż

W zakresie sprzedaży Sage ERP X3 wspiera w obszarach:

 • od prostego do złożonego procesu sprzedaży: oferty, umowy, zamówienia otwarte, alokacje zapasów, harmonogramy wysyłek i dostaw, obsługa zwrotów, fakturowanie
 • konfigurator produktu
 • sprawdzanie wypłacalności klienta, klasyfikacja partnerów
 • rozbudowane zasady kalkulacji cen
 • obliczanie prowizji od sprzedaży
 • obsługa otwartych rozrachunków: wiekowanie, analiza ryzyka i statystyki, możliwość blokady transakcji z klientem
 • definiowane przez użytkownika procesu windykacji
 • monitowanie klienta

Produkcja

W dziedzinie produkcji Sage ERP X3 wspiera użytkowników poprzez:

 • wiele trybów produkcji - ATO, MTO, CTO, MTS, procesowa, tryb mieszany
 • konfigurator danych technicznych
 • zasady uzupełniania i planowania
 • MPS, harmonogram MRP
 • plan pracy i analizy produkcji
 • interaktywne planowanie produkcji na zasobach ograniczonych lub nieograniczonych
 • różne metody wydawania materiałów
 • interfejs do stacji wagowych
 • wycena i zaawansowana analiza kosztów

Gospodarka magazynowa

W zakresie gospodarki magazynowej Sage ERP X3 oferuje następujące wsparcie:

 • zaawansowana obsługa miejsc składowania oraz kontrola zajętości
 • zarządzanie stanami magazynowymi według fizycznej lokalizacji, partii i podpartii, jakości, numerów seryjnych, dat ważności, stężenia
 • materiały powierzone i magazyny obce
 • zestawienia stanów magazynowych według statusu zapasów
 • inwentaryzacja
 • uzupełnianie zapasów z MRP lub bez
 • śledzenie przesunięć wewnętrznych
 • kompleksowa kontrola pochodzenia wprzód i wstecz (traceability)
 • różne metody wyceny stanów magazynowych

Zarządzanie relacjami z klientami

W zakresie zarządzania relacji z klientami Sage ERP X3 pomaga w następujących działaniach:

 • kampanie marketingowe oraz planowanie dalszych działań
 • automatyzacja działań sprzedaży
 • pełna automatyzacja serwisu
 • obsługa zleceń gwarancyjnych i pogwarancyjnych
 • prowadzenie baz danych o kliencie

Business Intelligence

Business Intelligence w Sage ERP X3 pozwala na tworzenie wielowymiarowych i wielopoziomowych analiz w czasie rzeczywistym. Ułatwia podejmowanie trafnych decyzji biznesowych. Pozwala na optymalizowanie działalności przedsiębiorstwa i osiąganie większych zysków, redukując jednocześnie koszty.

Korzyści z posiadania Business Intelligence:

 • błyskawiczne tworzenie wielowymiarowych skomplikowanych analiz graficznych w dowolnych układach, w obrębie jednego lub kilku obszarów biznesowych – z możliwością ich wydrukowania bądź zapisu w formacie .pdf
 • możliwość podejmowania decyzji biznesowych w oparciu o zdefiniowanie, a nie intuicyjne wskaźniki
 • szybki i stały dostęp do raportów
 • niskie koszty tworzenia nowych raportów i analiz